Prijswinnaars 2018

11 finalisten mochten hun bijdrage voordragen op het podium in het stadhuis van Maastricht op maandag 10 december.

De winnaar 2018 in de categorie t/m 17 jaar:
Rowan Zvekich – Kunstwerk

De winnaar van 2018 in de categorie 18+:
Salma Abdi – Monoloog

De winnaars mogen een geldbedrag toekennen aan een goed doel.

Daarnaast ontvingen alle 11 finalisten als blijk van erkenning een kunstwerk van Sanne Vaassen.

Meer info >De initiatiefnemer

Voormalig Burgemeester Onno Hoes van Maastricht heeft tijdens zijn afscheidsreceptie op 27 juni 2015 de ‘Maastrichtse Mensenrechtenprijs’ in het leven geroepen. Tijdens zijn afscheidsreceptie heeft hij benadrukt dat hij geen cadeaus wilde ontvangen, maar een bijdrage aan het vormgeven en in stand houden van het initiatief zeer op prijs zou stellen.

De Maastrichtse Mensenrechtenprijs

Het doel is dat scholieren en studenten uit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs tijdens hun studietijd in Maastricht stilstaan bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De prijsvraag helpt hen zich te verdiepen in het jaarthema, een eigen opvatting c.q. visie te ontwikkelen en die rond 10 december (de Dag van de Mensenrechten) overtuigend te delen met medescholieren / -studenten door middel van een creatieve uiting. Voorbeelden zijn geschreven teksten, video’s, kunstwerken, zang, dans, enzovoort. Zowel individuele bijdragen als groepsbijdragen zijn welkom.

De Stichting Maastrichtse Mensenrechtenprijs

Onno Hoes heeft afgevaardigden van de onderwijsinstellingen Universiteit Maastricht, Limburgs Voortgezet Onderwijs, Zuyd Hogeschool, ROC Leeuwenborgh en United World College gevraagd zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Maastrichtse Mensenrechtenprijs.


Het thema van het jaar 2018


NIEMAND ZAL ONDERWORPEN WORDEN AAN WILLEKEURIGE INMENGING IN ZIJN PRIVACY.

(Artikel 12 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens)