Prijswinnaars 2019

12 finalisten mochten hun bijdrage voordragen op het podium in het stadhuis van Maastricht op maandag 9 december.

De winnaar 2019 in de categorie t/m 17 jaar: Solomon Amba – Video
2e plaats Kezia Basaraba – Kunstwerk
3e plaats Jonjo van der Venne – Gedicht met video en muziek

De winnaar van 2019 in de categorie 18+: Hande Wevers – Gedicht
2e plaats Anne Lucas – Video
3e plaats Nadine Custers – Lied

De prijswinnaars mogen een geldbedrag toekennen aan een goed doel. Daarnaast ontvingen alle 12 finalisten als blijk van erkenning een kunstwerk van Sanne Vaassen.

Bekijk de foto impressie en video >



Vrij van vrees

Het thema van de Maastrichtse Mensenrechtenprijs in 2019 is het “vrij zijn van vrees”, de “freedom from fear”. De “freedom from fear” is een van de vier fundamentele vrijheden die ten grondslag liggen aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948; de andere drie zijn de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van geloof en het vrij zijn van gebrek. Deze vier vrijheden worden in de preambule van de Verklaring genoemd en zij zijn verder uitgewerkt in de rechten en vrijheden die in de artikelen 1-30 van de Verklaring worden opgesomd.

Zo heeft het vrij zijn van vrees bijvoorbeeld alles te maken met onder andere het recht op leven (artikel 3), het verbod van folteringen (artikel 5), het recht op gelijke bescherming door de wet ( artikel 7), het recht om je land te verlaten en daarnaar terug te keren (artikel 13), het recht op asiel (artikel 14), en ook het recht op vrede en een schoon klimaat die uit artikel 28 kunnen worden afgeleid.

Waar het om gaat is dat iedereen recht heeft op een toekomst waarin alle rechten van de mens kunnen worden gerealiseerd. Een toekomst waarin geen oorlog zal zijn, waarin het klimaat schoon is, waarin armoede is uitgebannen en waarin de ongelijkheid tussen staten en mensen is ongedaan gemaakt. Dat is de boodschap van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Wij zien uit naar creatieve en sprankelende inzendingen.

De initiatiefnemer

Voormalig Burgemeester Onno Hoes van Maastricht heeft tijdens zijn afscheidsreceptie op 27 juni 2015 de ‘Maastrichtse Mensenrechtenprijs’ in het leven geroepen. Tijdens zijn afscheidsreceptie heeft hij benadrukt dat hij geen cadeaus wilde ontvangen, maar een bijdrage aan het vormgeven en in stand houden van het initiatief zeer op prijs zou stellen.

De Maastrichtse Mensenrechtenprijs

Het doel is dat scholieren en studenten uit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs tijdens hun studietijd in Maastricht stilstaan bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De prijsvraag helpt hen zich te verdiepen in het jaarthema, een eigen opvatting c.q. visie te ontwikkelen en die rond 10 december (de Dag van de Mensenrechten) overtuigend te delen met medescholieren / -studenten door middel van een creatieve uiting. Voorbeelden zijn geschreven teksten, video’s, kunstwerken, zang, dans, enzovoort. Zowel individuele bijdragen als groepsbijdragen zijn welkom.

De Stichting Maastrichtse Mensenrechtenprijs

Onno Hoes heeft afgevaardigden van de onderwijsinstellingen Universiteit Maastricht, Limburgs Voortgezet Onderwijs, Zuyd Hogeschool, VISTA college en United World College gevraagd zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Maastrichtse Mensenrechtenprijs.


Het thema van het jaar 2019


VRIJ VAN VREES

(Eén van de vier fundamentele vrijheden die ten grondslag liggen aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens)