Prijswinnaars 2021

Donderdagavond 7 april vond voor de zevende keer de finale van de Maastrichtse Mensenrechtenprijs plaats. Het thema van de Maastrichtse Mensenrechtenprijs in 2021 was het “recht op gezondheod”, één van de vrijheden die ten grondslag liggen aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948. De prijsuitreiking vond plaats in het gemeentehuis van Maastricht. Uit de inzendingen koos de jury de 6 winnaars:

Categorie 18+
1e prijs Kyra Hogenboom
2e prijs Konrad Gundersen
3e prijs Jovana Perovska

Categorie 18-
1e prijs Elize, Edien, Tes
2e prijs Celine, Isabella, Kyra
3 prijs Ben onderweg Hupperichs

De winnaars mogen een geldbedrag toekennen aan een goed doel. Daarnaast ontvingen alle 12 finalisten als blijk van erkenning een kunstwerk van Sanne Vaassen.


Image
Image
Fotografie: Esmee Engelen

Video prijsuitreiking 2021


https://youtu.be/
 


RECHT OP GEZONDHEID

In artikel 12 lid 1 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (1966) waarin een deel van de in de Universele Verklaring opgenomen rechten verder is uitgewerkt staat: “De Staten ….. erkennen het recht van een ieder op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid”. Maar wat betekent het recht op gezondheid? Het is wel duidelijk dat het niet kan worden opgevat als een recht om gezond te zijn; dat kan de Staat nooit garanderen.

Maar wat is het dan wel? Wat zijn de rechten en aanspraken, maar ook de verantwoordelijkheden van het individu; wat zijn voor de Staat en de overheid de verplichtingen die uit dit recht voortvloeien? Dat zijn kwesties die juist in de jaren 2020 en 2021, de jaren van het Coronavirus, zo veel aandacht vragen.

Brengt het recht op gezondheid met zich meer dat we onze samenleving heel anders moeten gaan inrichten: een anderhalve meter samenleving, een verplichte gezondheidsapp, selectie bij de toelating tot de intensive care, hybride onderwijs. Deze en vele andere vragen staan dit jaar centraal bij de Maastrichtse Mensenrechtenprijs 2021. Wij wensen de deelnemers veel succes en inspiratie!

De initiatiefnemer

Voormalig Burgemeester Onno Hoes van Maastricht heeft tijdens zijn afscheidsreceptie op 27 juni 2015 de ‘Maastrichtse Mensenrechtenprijs’ in het leven geroepen. Tijdens zijn afscheidsreceptie heeft hij benadrukt dat hij geen cadeaus wilde ontvangen, maar een bijdrage aan het vormgeven en in stand houden van het initiatief zeer op prijs zou stellen.

De Maastrichtse Mensenrechtenprijs

Het doel is dat scholieren en studenten uit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs tijdens hun studietijd in Maastricht stilstaan bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De prijsvraag helpt hen zich te verdiepen in het jaarthema, een eigen opvatting c.q. visie te ontwikkelen en die rond 10 december (de Dag van de Mensenrechten) overtuigend te delen met medescholieren / -studenten door middel van een creatieve uiting. Voorbeelden zijn geschreven teksten, video’s, kunstwerken, zang, dans, enzovoort. Zowel individuele bijdragen als groepsbijdragen zijn welkom.

De Stichting Maastrichtse Mensenrechtenprijs

Onno Hoes heeft afgevaardigden van de onderwijsinstellingen Universiteit Maastricht, Limburgs Voortgezet Onderwijs, Zuyd Hogeschool, VISTA college en United World College gevraagd zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Maastrichtse Mensenrechtenprijs.


Het thema van het jaar 2021


HET RECHT VAN EEN IEDER OP EEN ZO GOED MOGELIJKE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GEZONDHEID