Finale en prijsuitreiking 2017

Uit 77 inzendingen maakte de jury een voorselectie van 25. Daarvan mochten 9 finalisten hun bijdrage voordragen op de bühne van ROC Leeuwenborg donderdag 7 december.

De winnaars 2017 in de categorie t/m 17 jaar:
Cathy, Cayou, Iris, Jill.

De winnaars van 2017 in de categorie 18+:
Femke Triepels en Michelle Geraets.

Meer info >


Het thema van het jaar 2017


EEN IEDER HEEFT RECHT OP VRIJHEID VAN GEDACHTE, GEWETEN EN GODSDIENST.

(Artikel 18 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens)


De initiatiefnemer

Voormalig Burgemeester Onno Hoes van Maastricht heeft tijdens zijn afscheidsreceptie op 27 juni 2015 de ‘Maastrichtse Mensenrechtenprijs’ in het leven geroepen. Tijdens zijn afscheidsreceptie heeft hij benadrukt dat hij geen cadeaus wilde ontvangen, maar een bijdrage aan het vormgeven en in stand houden van het initiatief zeer op prijs zou stellen.

De Maastrichtse Mensenrechtenprijs

Het doel is dat scholieren en studenten uit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs tijdens hun studietijd in Maastricht stilstaan bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De prijsvraag helpt hen zich te verdiepen in het jaarthema, een eigen opvatting c.q. visie te ontwikkelen en die rond 10 december (de Dag van de Mensenrechten) overtuigend te delen met medescholieren / -studenten door middel van een creatieve uiting. Voorbeelden zijn geschreven teksten, video’s, kunstwerken, zang, dans, enzovoort. Zowel individuele bijdragen als groepsbijdragen zijn welkom.

De Stichting Maastrichtse Mensenrechtenprijs

Onno Hoes heeft afgevaardigden van de onderwijsinstellingen Universiteit Maastricht, Limburgs Voortgezet Onderwijs, Zuyd Hogeschool, ROC Leeuwenborgh en United World College gevraagd zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Maastrichtse Mensenrechtenprijs.