Organisatie Maastrichtse Mensenrechtenprijs

Bestuur

Cees Flinterman (United Nations Human Rights Committee)
Lodewijk van Oord (United World College)
Lies de Regt (Zuyd Hogeschool)
John Hausmans (LVO Zuidwest/Maastricht-Meerssen-Valkenburg)
Judith Wolfs (VISTA College)

Secretariaat

Eveline Munnichs (VISTA college)

Procesregie en projectmanagement

Rob Meesen (TopChange)
Patrick Vroomen (TopChange)

Website

Marco Schreijen (SchreijenDotCom)

Bankrekening

NL70ABNA0404929001