Thema 2016


IEDER MENS HEEFT HET RECHT OM ASIEL TE VRAGEN OM AAN VERVOLGING TE ONTKOMEN.

(Artikel 14 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens)
Alle mensenrechten zijn universeel, wat betekent dat mensenrechten gelden voor ieder mens op de wereld. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bevat 30 artikelen. Artikel 14 gaat over het recht om asiel te vragen:

Artikel 14

  1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.
  2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Kijk voor meer informatie op www.mensenrechten.nl