Thema 2017


EEN IEDER HEEFT RECHT OP VRIJHEID VAN GEDACHTE, GEWETEN EN GODSDIENST.

(Artikel 18 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens)

Alle mensenrechten zijn universeel, wat betekent dat mensenrechten gelden voor ieder mens op de wereld. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bevat 30 artikelen. Artikel 18 gaat over het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst:

Artikel 18
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Kijk voor meer informatie op www.mensenrechten.nl