Thema 2018


NIEMAND ZAL ONDERWORPEN WORDEN AAN WILLEKEURIGE INMENGING IN ZIJN PRIVACY.

(Artikel 12 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens)

Alle mensenrechten zijn universeel, wat betekent dat mensenrechten gelden voor ieder mens op de wereld. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bevat 30 artikelen.

Artikel 12
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn thuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Kijk voor meer informatie op www.mensenrechten.nl