Thema 2019


VRIJ VAN VREES

(Eén van de vier fundamentele vrijheden die ten grondslag liggen aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens)

Het thema van de Maastrichtse Mensenrechtenprijs in 2019 is het “vrij zijn van vrees”, de “freedom from fear”. De “freedom from fear” is een van de vier fundamentele vrijheden die ten grondslag liggen aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948; de andere drie zijn de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van geloof en het vrij zijn van gebrek. Deze vier vrijheden worden in de preambule van de Verklaring genoemd en zij zijn verder uitgewerkt in de rechten en vrijheden die in de artikelen 1-30 van de Verklaring worden opgesomd.

Zo heeft het vrij zijn van vrees bijvoorbeeld alles te maken met onder andere het recht op leven (artikel 3), het verbod van folteringen (artikel 5), het recht op gelijke bescherming door de wet ( artikel 7), het recht om je land te verlaten en daarnaar terug te keren (artikel 13), het recht op asiel (artikel 14), en ook het recht op vrede en een schoon klimaat die uit artikel 28 kunnen worden afgeleid.

Waar het om gaat is dat iedereen recht heeft op een toekomst waarin alle rechten van de mens kunnen worden gerealiseerd. Een toekomst waarin geen oorlog zal zijn, waarin het klimaat schoon is, waarin armoede is uitgebannen en waarin de ongelijkheid tussen staten en mensen is ongedaan gemaakt. Dat is de boodschap van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Wij zien uit naar creatieve en sprankelende inzendingen.

Kijk voor meer informatie op www.mensenrechten.nl