Thema 2021


HET RECHT VAN EEN IEDER OP EEN ZO GOED MOGELIJKE LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE GEZONDHEID.

In artikel 12 lid 1 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (1966) waarin een deel van de in de Universele Verklaring opgenomen rechten verder is uitgewerkt staat: “De Staten ….. erkennen het recht van een ieder op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid”. Maar wat betekent het recht op gezondheid? Het is wel duidelijk dat het niet kan worden opgevat als een recht om gezond te zijn; dat kan de Staat nooit garanderen.

Maar wat is het dan wel? Wat zijn de rechten en aanspraken, maar ook de verantwoordelijkheden van het individu; wat zijn voor de Staat en de overheid de verplichtingen die uit dit recht voortvloeien? Dat zijn kwesties die juist tijdens de jaren 2020 en 2021, de jaren van het Coronavirus, zo veel aandacht vragen.

Brengt het recht op gezondheid met zich meer dat we onze samenleving heel anders moeten gaan inrichten: een anderhalve meter samenleving, een verplichte gezondheidsapp, selectie bij de toelating tot de intensive care, hybride onderwijs. Deze en vele andere vragen staan dit jaar centraal bij de Maastrichtse Mensenrechtenprijs 2021. Wij wensen de deelnemers veel succes en inspiratie!

Kijk voor meer informatie op www.mensenrechten.nl